Kundetilpassede klimarum til ethvert behov

CTS klimarum er tilpasset til den enkelte kundes behov og ønsker. Små og mellemstore walk-in rum bygges, hvis du ønsker det, i et kompakt design, hvor maskinenheden og testrummet er integreret på en bæreramme og kommer fuldt funktionsdygtigt direkte til kunden. Størrelser varierer fra få kubikmeter op til klimarum store nok til at indeholde en lastbil.

Ikke to walk-in rum er ens

Vi har stort set ikke to ens bestillinger på walk-in rum, og derfor vil en sådan sag altid være et projekt, hvor mange spørgsmål skal besvares, og krav defineres. Årsagen er, at selv relative små ændringer i krav og specifikationer, kan have en meget stor indflydelse på prisen - i begge retninger.

Universal software til programmering og datalogning

Til alle vores testskabe findes en universal programmerings- og datalognings software for Windows. Programmet CID-Pro leveres i en og samme version, uafhængig af interfacetypen og om det også skal styre skabe af fremmede mærker, herunder Espec, Vötsch og Weiss skabe. Download brochure her: CID-PRO 5.00

Klik på fanerne herunder for at læse mere om, hvad de forskellige modelserier tilbyder.

CTS Klimatrum solcellerModulopbyggede klimarum 

CTS klimarum er opbygget af moduler med isolering af polyurethan eller mineraluld. Ved høje temperaturer og fugtighed fuld-svejser vi testrummet i rustfrit stål således, at dampen ikke kan trænge igennem væggene og dermed ødelægge isolering og kammeret.

Specielle design features

  • konstruktion tilpasset kundens faciliteter og lokaler
  • kompakt design til levering som en færdig enhed
  • vejrfast container design til udendørs brug
  • klimarum med ekstreme klimatiske variationer
  • damptæt, fuld-svejset indvendig testrum i rustfrit stål
  • indirekte temperatur systemer til ekstra nøjagtig befugtning
  • døre og vinduer for eksempel til airbag test
  • forskellige versioner med indbygget solsimulering, salt spray
    eller vibration

CTS Walk-in rumCTS Klimatrum / walk-in kamre findes i mange størrelser og variationer, fra få kubikmeter og op til lokaler på størrelse med en sportshal. Ikke to sager er ens, og derfor skræddersys hvert klimarum til opgaven.

Download CTS koncept brochure her: pdf
Download eksempel på et walk-in rum her: pdf

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular

CTSKonstantrum

Konstantrum til farmaceutisk og bioteknisk industri

CTS klimarum til statiske klimatiske forhold, kaldet konstant-rum, anvendes typisk i den farmaceutiske industri og biotekniske branche til såkaldte "stabilitettests" efter ICH Q1A guidelines. Her testes medikamenter i real-time, typisk i halve og hele år, ved ultra stabile forhold som; 25°C/60%rH, 30°C/65%rH og 40°C/75%rH.

Klimakammeret opbygges direkte hos kunden, typisk som "et rum i rummet", og er speciel tilpasset de lokale forhold. Vægge bygges af "sandwich-elementer" der enten limes eller svejses sammen. Ligeledes etableres et isoleret gulv og loft, der samlet set udgør en luft- og damp-tæt skal.

En færdig maskinenhed leveres i et rack, der oftest placeres i umiddelbar nærhed af klimarummet. Walk-in rummene kan leveres luft- eller vandkølet og valget er typisk afhængig af, om der forefindes brugbart kølevand "on-site" og hvor langt installationen er fra en ydermur.

For yderligere information, ring 4824 3656 eller benyt evt. vores kontaktformular

CTS Klimatcontainer

Klimacontainer til udendørs brug

Klimarum eller walk-in kammer i en vejrbestandig konstruktion til udendørs brug. Denne type bygges typisk i en standard container eller på en container ramme. Enten som et kompakt system, hvor maskinenheden også sidder på rammen eller som løse moduler, med walk-in rummet og maskinenheden som separate enheder.

Denne type af opgave tilpasses kundens eksakte behov og krav, og derfor er mål, specifikationer og design forskellig fra sag til sag. Kontakt Citrotek for mere information.

For yderligere information, ring 4824 3656 eller benyt evt. vores kontaktformular

Produkter