Korrosionstest

koehler_largeUdstyr til korrosions- & salttågetest

Salttåge og saltholdig atmosfære er naturligt forekommende miljømæssige faktorer, der giver anledning til øget korrosion af metaller og overfladebehandlinger. Der er to pålidelige metoder til at kontrollere korrosion resistens over for produkterne af korrosionsbestandige overflader. Først real-time salttågetest af det naturlige miljø og så accelereret laboratorietest.

Köhlner salttågetest kammeret er udviklet til accelereret salttåge prøvning og er tilpasset til en lang række standardiserede test. Nogle vigtige salttågetest standarder er listet herunder.

Salttågetest

klimaskabe

Salt spray test DIN EN ISO 9227 (tidligere kaldet DIN 50021) er en af de almindeligste salttågetest. Denne standard beskriver oversprøjtning med en saltopløsning i kammeret ved 35°C eller 50°C. Eddikesyre eller kobberchlorid kan sættes til NaCl-opløsning, for at fremskynde reaktionen. Den fine salttåge kondenserer på prøverne og igangsætter korrosion. Köhler salttågetest kammer af  typen HKT/HKS kan korrosionsteste iht. følgende standarder:

DIN EN ISO 9227 (DIN 50 021) NSS, AASS, CASS test
DIN EN 60068-2-11
ASTM B 117
ASTM B 287
ASTM B 387

Salttågeskabe leveres med et minimum volumen på 500 liter og standard op til 3.000 l. Model serien omfatter standard korrosionskamre:

HKT/HKS500
HKT/HKS1000
HKT/HKS2000
HKT/HKS3000

I tillæg til standard saltågeskabene, er det via optioner, endvidere muligt at udføre salttåge- og kondenseringstest iht. til følgende standarder og normer.

DIN EN ISO 6270-2 (DIN 50017)
DIN EN ISO 6988 (DIN 50 018)
VDA 621-415
VDA 621-415 (B or new)
VW PV 1210
DIN EN ISO 4541 Corrodkote test
DIN EN 60068-2-52 with intensity degree 1 to 2
DIN EN 60068-2-52 with intensity degree 1 to 6
SWAAT / PV1208

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular her.

Kondensringstest

klimaskabe

Testskabe for kondensrings test standard DIN EN ISO 6270-2 (tidligere DIN 50017). Denne test beskriver, at kondensvand skal genereres på prøverne i et testkammer ved en temperatur på 40°C. Demineraliseret vand fyldes i kammeret og opvarmet til vandet fordamper. Den relative luftfugtighed er tæt på 100%. Perioder med høj luftfugtighed kan kombineres med perioder med udtørring ved ventilation eller afkøling.

Kondens testskabe leveres med et minimum volumen på 300 liter og standard op til 800 l. Via optioner kan SO2 test også udføres i denne type af kondenstest kammer.

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular her.

Pollution test (syreregn)

klimaskabe

Skabe til udførelse af Pollution gas test DIN 50018 / DIN EN ISO 6988

Denne standard er en speciel kondenstest med tilsætning af svovldioxid. Det doseres i prøvekammeret ved begyndelsen af testen. Gassen kombinerer med demineraliseret vand til svovlsyrling. Det forurenede kondensat forårsager en kemisk reaktion, som svarer til syreregn.

Egnet udstyr:

KB 300
KBEA 300

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular her.

Cyklisk saltåge/klimatest

klimaskabe

Cykliske saltåge/klimatest, fx. VDA 621-415 eller VW PV1210 udviklet af forskellige producenter og institutter, typisk indenfor den automotive industri, har efterhånden udviklet sig til industristandarder. Disse normer kombinere en cyklus af temperatur, kondensklima, salt spray, salt eller syretåge, tørring eller ventilation. Formålet er at reproducere den reelle miljøbelastning og til test af denne art, findes udstyr som:

SKB400 A-SC
SKB400 A-TR
SKB1000 A-SC
SKB1000 A-TR
SKB2000 A-SC
SKB2500 A-TR

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular her.

DANMARK

Citrotek ApS
Jespervej 50A
3400 Hillerød
Tel: +45 4824 3656
Fax: +45 4824 3628
e-Mail: salg@citrotek.dk
Web: www.citrotek.dk

SVERIGE

CTS Climate Test Systems AB
Sorterargatan 12
162 50 Vällingby
Tel.: +46 8 38 82 92
Fax: +46 8 38 88 91
e-Mail: info@cts.se
Web: www.cts.se

TYSKLAND

CTS Clima Temperatur Systeme GmbH
Lotzenäcker 21
72379 Hechingen
Tel.: +49 74 71 98 50 0
Fax: +49 74 71 98 50 23
e-Mail: vertrieb@cts-umweltsimulation.de
Web: www.cts-umweltsimulation.de

CTS klimaskabe er et handelsnavn under Citrotek ApS. Copyright © 2013-2017 Citrotek ApS