Reparation, servicering og kalibrering af  test- og laboratorieteknisk udstyr

CTS serviceteknikere specialiserer sig i servicering og kalibrering af:

√ klimaskabe og temperaturkamre
√ klimarum og specialkamre
√ varmeskabe og industriovne
√ (Co2) inkubatorer og vakuumskabe

Specialuddannede teknikere

Service og reparation udføres altid af specialteknikere, der alle har gennemgået en videreuddannelse direkte hos producenterne. Således har de ikke kun en køleteknisk baggrund men er højt specialiserede og erfarne teknikere, der forstår både den mekaniske side af det tekniske udstyr og ikke mindst den avancerede elektroniske styring, som er en betingelse for, at disse præcisionsinstrumenter kan leve op til deres specifikationer og krav.

Dette er der ikke andre leverandører på det danske marked, der kan bryste sig af, da dette er en forholds dyr foranstaltning på et lille nichemarked. Skal du være sikker på, at dit temperatur- eller klimaskab, ovn eller inkubator bliver serviceret af kvalificerede teknikere og ikke bare en “glad amatør”, så skal du booke en af vores i alt fem dygtige teknikere til dit service. Benyt formularen på www.klimaskabsservice.dk.

Vi yder service på alle produkter

Og husk; vores teknikere er ikke alene eksperter i vore egne produkter, men også i en lang række af andre fabrikater, eksempelvis klima- og temperaturskabe fra Feutron, ESPEC, Vötsch og Weiss.

CTS serviceteknikere - CTS, Vötsch, Weiss, Heraeus, og Binder

CTS serviceteknikere specialiserer sig i udstyr fremstillet af CTS, Vötsch, Weiss, Heraeus og BINDER, men servicerer også klimakamre af alle andre fabrikater på markedet. Dette omfatter også kalibrering af dit testskab.

Det er især glædeligt, når vi får nye kunder, der tidligere har brugt ydelser fra vores konkurrenter indenfor service og kalibrering. Prøv os, vi arbejder med alle mærker og kan hjælpe dig, hvis du har problemer med dit udstyr eller driften af samme.

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular her.

CTS udfører akkrediteret kalibrering

Akkrediteret kalibrering af temperatur og fugtighed

CTS udfører akkrediteret kalibrering af temperatur og fugtighed i din virksomhed.

Vores kalibreringsydelser er akkrediteret til ISO / IEC 17025 ved DKD (Tyskland) og gælder for:

Temperatur, dugpunkt temperatur, relativ luftfugtighed, temperaturkammer og klimaskabe / klimakammer, herunder feltkalibrering direkte hos kunden.

De aktuelt gældende certifikater kan downloades på CTS Tyskland website her.

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular her.

CTS ISO9001certifikat 2012 2013

Certificeret efter ISO 9001

CTS er certificeret efter ISO 9001 og følger nøje udviklede kvalitetsstyringssystemer. Det er en proces, der vedligeholdes og gennemføres årligt.

Som eksempel kan du her se CTS certificeret til ISO 9001:2008 årgang 2012-2013. Nyt og aktuelt certifikat kan naturligvis fremsendes ved anmodning.pdf

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular her.

klimaskabe

Arbejde med kølemidler kræver præcision

Arbejde med kølemidler under tryk kræver meget præcise rutiner. CTS er akkrediteret af SWEDAC, som svarer til det danske DANAK, til trykprøvning af køleanlæg.

I forbindelse med reparation af utætte køleanlæg, og når vores køletekniker tager et nyt kølesystem i drift, er det altid nødvendigt at foretage en trykprøvning af systemet for at sikre, at der ikke er utætheder. Metoden er langt fra risikofri og kræver derfor, at virksomheden er akkrediteret.

SWEDAC akkreditering indebærer store krav til virksomhedens kvalitetssystem. Dokumentationen skal være detaljeret, og det er ikke nok, at alle procedurer er grundigt beskrevet. SWEDAC kontrollerer også, at vi virkelig følger de etablerede procedurer i praksis.

Vores kunder forventer, at vi arbejder professionelt, og med akkrediteringen er der ingen tvivl om, at vi følger reglerne på dette område.

For yderligere information, benyt evt. vores kontaktformular her.

Produkter