CTS klimaskab

eller klimakammer er et testrum, hvor der er mulighed for en trinløs justering af temperaturen og samtidig regulering af den relative luftfugtighed. Ofte vil det termiske område være større end det område, hvor man kan kontrollere fugten. Således kan mange klimaskabe generere temperaturer væsentligt over +100°C og langt under 0°C, hvor skabet så fungerer som almindeligt temperaturskab uden fugtregulering. I et temperaturområde, typisk imellem +10°C og +95°C, vil klimaskabet kunne regulere fugtniveauet imellem 10-98%rH.

CTS temperaturkammer

eller temperaturkammer er et testrum, hvor der er mulighed for en trinløs justering af temperaturen. Dette er den laveste fællesnævner indenfor miljø simuleringsudstyr. Ofte vil det termiske regulerbare område være fra +180°C og ned til enten -40° eller -70°C. Et temperaturskab har ingen mulighed for at kontrollere fugtniveauet i testrummet, hvis dette ønskes, må man have et klimaskab.

salttåge kammer / saltspray

salttågekammer eller saltspraykabinet er et testrum, hvor man kan frembringe en saltholdig atmosfære og ofte også, hvor temperaturen kan reguleres, dog i et relativt snævert område. Salttåge- og saltspraytest har sit udspring i den automotive industri, men også virksomheder der arbejder indenfor metalindustrien og med overfladebehandling generelt, er en korrosionstest med saltspray eller salttåge yderst relevant. I programmet af salttåge kamre fra Köhler findes overordnet i størrelserne: 500, 1.000. 2.000 og 3.000l. testvolumen. Det primære testmedie er salttågen og derfor kan test-rummets temperatur kun løftes ca. 5°C over omgivelses-

high-speed klimaskab/temperaturskab

eller et high-speed klimaskab/temperaturskab er et testrum, hvor man kan ændre temperaturen med mere end 5°C pr. minut. Det primære test-medium for denne type af testskabe, er de høje gradienter (temperaturændringer pr. minut). Formålet med enten en accelereret test eller en temperaturchok test er, at stresse de forskellige materialer, som indgår i et produkt og som typisk også har forskellig udvidelseskoefficienter. Indenfor disciplinen af temperaturchok tests, findes der forskellige metoder, ofte betegnet som ESS, HALT og HASS.

klimaskab med sollys simulering

eller på et klimaskab med sollys simulering er et testrum, hvor der er mulighed for regulering af temperatur og luftfugtighed samt påvirkning med kunstigt sollys. Overordnet set kan disse sollys simuleringsskabe inddeles i to segmenter: Vækstkamre (Plant Growth Chambers), som er klimaskabe eller rum med styring af temperatur, fugtighed og lys. Disse skabe anvendes til dyrkning af planter i perfekt simulering af forskellige vækstforhold. I den type skabe er der også et horisontalt luft flow, “støvregn” mv., og således kan et hvert tænkeligt vækstmiljø simuleres.

Produkter