CTS klimaskab

Testrum til trinløs regulering af temperatur og fugtighed Et klimaskab eller klimakammer er et testrum, hvor der er mulighed for en trinløs justering af temperaturen og samtidig regulering af den relative luftfugtighed. Ofte vil det termiske område være større end det område, hvor man kan kontrollere fugten. Således kan mange klimaskabe generere temperaturer væsentligt over +100°C og langt under 0°C, hvor skabet så fungerer som almindeligt temperaturskab uden fugtregulering.

CTS temperaturkammer

Testrum til trinløs justering af temperaturen Et temperaturskab eller temperaturkammer er et testrum, hvor der er mulighed for en trinløs justering af temperaturen. Dette er den laveste fællesnævner indenfor miljø simuleringsudstyr. Ofte vil det termiske regulerbare område være fra +180°C og ned til enten -40° eller -70°C. Et temperaturskab har ingen mulighed for at kontrollere fugtniveauet i testrummet, hvis dette ønskes, må man have et klimaskab.

salttåge kammer / saltspray

Et testrum med saltholdig atmosfære Et salttågekammer – også salttågekammer eller saltspraykabinet – er et testrum, hvor man kan frembringe en saltholdig atmosfære og ofte også, hvor temperaturen kan reguleres, dog i et relativt snævert område. Salttåge- og saltspraytest har sit udspring i den automobilindustrien, men også virksomheder, der arbejder indenfor metalindustrien og med overfladebehandling generelt, er en korrosionstest med saltspray eller salttåge yderst relevant.

high-speed klimaskab/temperaturskab

Klimaskab med mulighed for hurtig temperaturændring Et temperaturchok eller et high-speed klimaskab/temperaturskab er et testrum, hvor man kan ændre temperaturen med mere end 5°C pr. minut. Det primære testmedium for denne type testskabe, er de høje gradienter (temperaturændringer pr. minut). Formålet med enten en accelereret test eller en temperaturchok test er, at stresse de forskellige materialer, som indgår i et produkt og som typisk også har forskellig udvidelseskoefficienter.

klimaskab med sollys simulering

Testrum til simulering af temperatur, luftfugtighed og sollys Et klimaskab med sollyssimulering er een enhed, hvor der er mulighed for regulering af temperatur og luftfugtighed samt påvirkning med kunstigt lys, der ligger meget tæt på solens spektrum. Overordnet set kan sollys simuleiringsskabe inddeles i to segmenter: vækstkamre til dyrkning af planter og materialetestrum.

Produkter