Hvad er definitionen på et salttågeskab?Et testrum med saltholdig atmosfære

Et salttågekammer – også salttågekammer eller saltspraykabinet – er et testrum, hvor man kan frembringe en saltholdig atmosfære og ofte også, hvor temperaturen kan reguleres, dog i et relativt snævert område.

Salttåge- og saltspraytest har sit udspring i den automobilindustrien, men også virksomheder, der arbejder indenfor metalindustrien og med overfladebehandling generelt, er en korrosionstest med saltspray eller salttåge yderst relevant.

Det primære testmedie er salttågen og derfor kan test-rummets temperatur som standard kun løftes ca. 5°C over omgivelsestemperaturen.

Salttågeskabe i plastic eller rustfrit stål

Selve salttågeskabet er en konstruktion helt i plastik (derfor den ringe varmeevne) eller rustfrit stål, med en indbygget tank indeholdende den færdige saltlage. Her udover skal skabet have en forsyning af el, demineraliseret vand og trykluft. Saltspray kabinettet loades ovenfra og lågets ”høje rejsning” på omkring 45°, er ikke en tilfældighed. Det er for at undgå tilfældige dryp fra en vandret underside. Indenfor disciplinen af korrosionstest findes en del færdige normer, og disse normer er forprogrammeret ind i kontrolleren.

Kondenseringstest

Foruden de primære salttågetest og saltspray test kan disse testskabe også gennemføre kondenseringstest, hvor mediet er rent demineraliseret vand. Kondensering opstår spontant i det miljø vi alle færdes i, og derfor er det en overset. Men vigtig test for mange produkter, der bruges både inden- og udendørs.

Optimeret til lavt energiforbrug

CTS salttågeskabe eller saltspray kabinetter er optimeret til det lavest mulige el-forbrug og med en forventet levetid på mindst 10 år (hvilket er meget lang tid for en enhed, der skal arbejde i et meget aggressivt miljø), giver det rigtig god mening at have et produktionsapparat, der bidrager til at opnå relativt lave driftsomkostninger, samt høj pålidelighed.

 

Vores program af Köhler salttågekamre omfatter overordnet størrelserne: 500, 1.000, 2.000 og 3.000 liter testvolumen.

Læs mere om Köhler salttågekamre

Produkter