TIRAGmbH 9Nto400N 300x163Fra den tyske producent af højkvalitets shakere og vibratorer TIRA GmbH, kan Citrotek ApS nu levere et omfattende standardprogram af elektrodynamiske shakere, der spænder fra små portable systemer, der kan stå på et arbejdsbord til stationære vibratorer, der kan vibrere mange hundrede kg.

Desuden har fabrikken et stort program af træk/tryk‐, bukke‐ og vride maskiner (tensile / compression / bending / torsion), samt balancemaskiner. 

TIRA’s samlede produktprogram er velegnet til vibrations‐, materialeprøve‐ og balancetests i forbindelse med fejldetektering og kvalitetssikring i en bred vifte af industrielle forsknings‐, udviklings‐, produktions‐ og testapplikationer.

De lidt større TIRA vibratorsystemer kan kombineres med et temperatur‐ eller klimaskab i et såkaldt “Combined system”. TIRA vibratorer kan således bygges sammen med CTS testkamre og tilsammen udgør de et stærkt og alsidigt testsystem, hvor emnerne kan udsættes for en kombination af vibration, ekstreme temperaturer og fugtighed. I forbindelse med overtagelsen af agenturet, er der designet et separat produkt website på adressen: www.tira‐gmbh.dk, hvor div. brochure og datablade kan downloades.

TIRA’s avancerede produkter sætter nye standarder med komplette vibrations‐ og materialeafprøvnings systemer til industri og forskning. En teknologi, der først og fremmest sikrer kunderne en vedvarende og kontinuerlig sikkerhed og kvalitet, konkurrencedygtige produkter og herudover bidrager til at understøtte kundernes image som en pålidelig producent. TIRA har helt små bordløsninger på kun 9 N force, og op til meget store systemer, der kan ryste mange hundrede kg og med en styrke på hele 300.000 N.

Nye “rare earth” magneter er blevet tilføjet til serien af konventionelle Alnico magneter. Dette reducerer vægten fra 30 kg til 10 kg og giver en nem håndtering især i mobile applikationer. Disse komplette systemer gør det muligt at teste i overensstemmelse med nationale og internationale standarder som DIN, ISO, BS, MIL, IEC og ASTM.

Vibratorer i 1KN klassen og opefter er altid stationære, da de kræver en større installation, der foruden vibratoren, forstærkeren og tonegeneratoren, ofte omfatter en køleblæser og måske en horisontal vibrations plan (slip table). Disse systemer tilbyder brugeren disse fordele: lang tid levetid med minimal vedligeholdelse, høj aksial stivhed, drejelig vibrator i en robust base (trunnion) med vibrations isolatorer, der skåner bygninger og andet udstyr. Endvidere automatisk centrering af stemplet, pneumatisk eller elektronisk belastning kompensation for tunge prøveemner, LS‐Shakers med op til 45 mm forskydning og elektronisk nulpunkts regulering med justerbar stivhed. Mulighed for afmagnetiserings kit til reduktion af det udstrålelende magnetfelt, blot for at nævne de vigtigste punkter.

Produkter