Hvad er definitionen på et temperaturchok testskab?Klimaskab med mulighed for hurtig temperaturændring

Et temperaturchok eller et high-speed klimaskab/temperaturskab er et testrum, hvor man kan ændre temperaturen med mere end 5°C pr. minut. Det primære testmedium for denne type testskabe, er de høje gradienter (temperaturændringer pr. minut).

Formålet med enten en accelereret test eller en temperaturchok test er, at stresse de forskellige materialer, som indgår i et produkt og som typisk også har forskellig udvidelseskoefficienter.

Indenfor disciplinen af temperaturchok tests, findes der forskellige metoder, ofte betegnet som ESS, HALT og HASS.

Fire forskellige typer testskabe for temperaturchok

For at frembringe de høje gradienter, anvender man en af fire forskellige teknologier:

1. Et traditionelt klimaskab eller temperaturskab med et testrum, men hvor køle/varmeevnen er voldsomt forstærket i forhold til normale testskabe, stadig ved brug af mekanisk køling (kompressor) og elvarme. Denne type af skabe kan typisk nå gradienter på op til 30°C/min. og findes både som klimaskab og temperaturskab. Disse skabe kan i øvrigt også bruges som almindeligt klimaskab/temperaturskab, hvor man ikke gør brug af de høje gradienter.

2. Et zone-skab eller temperaturchok-skab, hvor man har to eller tre separate testrum. Hvert testrum har så forskellige temperatur og hvor man flytter emnerne imellem de forskellige temperaturzoner, via en kurv og et elevatorsystem. Her kan nås temperatur gradienter på op imod 100°C/min. og typen her findes kun som temperaturskab.

3. Et traditionelt temperaturskab med kun et testrum, hvor den høje køleevne frembringes med væsker så som Co2 (kuldioxid) eller LN2 (flydende kvælstof). Varme frembringes stadig med ordinære varmetråde. Her kan nås temperatur gradienter på op imod 60°C/min. og findes kun som temperaturskab. En fordel ved denne type af skabe er, at der kan nås temperature på under -100°C.

4. Et skab med væskebade, hvor emnet flyttes imellem to forskellige væsker med meget forskellige temperaturer. Denne type af testskabe er forholdsvis eksotisk og kan nå gradienter på mange hundrede grader pr. minut. Det er dog langtfra alle testemner der egner sig til denne testmetode.

Uanset typen, betegnes disse testskabe også som “ESS temperature test chamber” og denne disciplin kendes som “environmental stress screening”.

Teknologi vurderes ved hver enkelt high-speed temperatur opgave

CTS tilbyder accelererede testskabe med alle fire teknologier og afhængig af, hvilke typer af high-speed test man ønsker gennemført, vælges den teknologi der passer bedst til opgaven. Hver af de fire accelereret testmetoder har fordele og ulemper som må opvejes og vurderes for hver enkelt opgave. Ved HALT/HASS test er skabet specielt udviklet til at kunne gennemføre denne type af stress-screening, som metodikken beskriver. HALT og HASS som testmetode er et kapitel for sig, men som naturligvis også kan løses af CTS.

CTS high-speed testskabe er optimeret til det lavest mulige energiforbrug og med en forventet levetid på mindst 15-20 år, der bidrager til relativt lave driftsomkostninger, samt høj pålidelighed.

 

 

Produkter