solar simulation mini

Testrum til simulering af temperatur, luftfugtighed og sollys

Et klimaskab med sollyssimulering er een enhed, hvor der er mulighed for regulering af temperatur og luftfugtighed samt påvirkning med kunstigt lys, der ligger meget tæt på solens spektrum. Overordnet set kan sollys simuleiringsskabe inddeles i to segmenter: vækstkamre til dyrkning af planter og materialetestrum.

Vækstkamre med sollyssimulering

Vækstkamre (Plant Growth Chambers) er klimaskabe eller klimarrum med styring af temperatur, fugtighed og lys. Disse skabe anvendes til dyrkning af planter i perfekt simulering af forskellige vækstforhold. I den type skabe er der også et horisontalt luft flow, “støvregn” mv., og således kan et hvert tænkeligt vækstmiljø simuleres.

Materialetest med sollyssimulering

Den anden type af sollys simuleringsskabe bliver brugt til materialetest. Solens UV lys er ikke bare skadelig for os mennesker, men mange materialer, specielt kunststoffer, nedbrydes af sollyset. Vha. en meget kraftig “Metal Halide” lampe (i gamle dag også Xenon) samt nogle filterglas, genskabes solens lysspektrum og intensitet.Ved at variere miljøet termisk og fugtmæssigt kan man simulere mange udendørs miljøforhold f.eks. en ørken eller et tropisk klima og dermed testes produkters UV og sollys modstandsdygtighed.

Når lyskilden ikke anvendes, kan klimaskabe bruges til almindelige klimatest, typisk imellem +10°C og +95°C. Klimaskabet kan regulere fugtniveauet imellem 10-98% rH. og generere et homogent og stabilt miljø i hele testrummet. Evt. også med cyklisk funktion og hvor repetitionsnøjagtigheden af de forskellige setpunkter, er et af de vigtigste parametre.

Sollyssimulering med og uden fugt

CTS tilbyder klimaskabe med sollys simulering, hvor sollys strålingseffekten typisk ligger på 1.200W/m2 og hvor der kan gennemføres sollys simuleringstest i et termisk område imellem -30°C og på til +100°C. Ønskes en sollys simuleringstest med styring af fugt også, opnås en absolut fugt præcision typisk på imellem ± 1°C og ±3% rH, i et termisk område fra +15°C til +80°C. Sollys klimaskabe leveres i standard størrelser fra 340, 600 og 1.000 liter test volumen.

Selve styringen af sollys simuleringsklimaskabet sker via en menubaseret touch interface, hvor brugeren har mulighed for at starte klimakammeret op, med nogle statiske værdier eller alternativt programmere en cyklisk og dynamisk profil, med mange steps. Endvidere kan sollys simulering slås til og fra, afhængigt af behov. Nogle typer af simuleringsklimaskabe kan lys intensiteten endvidere reguleres fra 800 – 1.200W/m2.

CTS sollys simuleringsskabe er optimeret til det lavest mulige el-forbrug og med en forventet levetid på mindst 15-20 år, der bidrager til relative lave driftsomkostninger, samt høj pålidelighed.

 

 

Produkter